ما کی هستیم

VAST

VAST بزرگترین مرکز صحت روان برای پناهندگان در بریتیش کلمبیا است. ما به پناهندگان و سایر تازه واردانی که از شکنجه، تروما و خشونت سیاسی جان سالم به در برده اند، از طریق مشاوره، مستندسازی، آموزش و ارجاع کمک می کنیم

خدمات ارائه شده

چگونه VAST می تواند به شما کمک کند

VAST 35 سال پیش با همکاری قابل توجه اعضای جامعه بازماندگان جنگ و شکنجه تأسیس شد. خدمات ما از آن زمان تاکنون به نیازهای صحت روانی تازه واردان اختصاص یافته است. قسمیکه که VAST در طول عمر مان رشد کرده است، ما کار مان را روی خدمات به بازمانده گان، اقدامات برای بازمانده گان و همچنین عملکرد مبتنی بر شواهد متمرکز کرده ایم.

By Toa Heftiba to Unsplash

مشاوره فردی

مشاوره فردی VAST توسط داکتران با تجربه به صورت حضوری و آنلاین ارائه می شود. مشاوره فردی به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و فارسی در دسترس است علاوه بر این ترجمه آن به 23 زبان دیگر نیز در دسترس میباشد.

By Priscilla du Preez to Unsplash

پشتیبانی گروهی

VASTمشاوره گروهی روانشناختی مبتنی بر تروما را به صورت هیبریدی ارائه می دهد. آموزش روانشناسی، تنظیم عاطفی خود و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، مشتریان VAST را برای پروسه های کوتاه مدت ادعای پناهندگی و استقرار بلندمدت آماده می کند.

By Vadim Bozhko to Unsplash

مستندسازی روانشناسی حقوقی

به درخواست وکیل، متخصصان صحت روان و متخصصان صحی واجد شرایط به رهبری سرپرست کلینیکی VASTنامه های ارزیابی را تهیه می کنند. این مستندات فقط پس از مشاوره دقیق با clients ارائه می شود.

FAQS

Frequent answers and questions

Supporting people in mental health requires specific knowledge.